beta Ej inloggad | Login
  • InitiativesInitiatives
  • HubHubs

Hälsoenkäten är ett praktiskt verktyg som hjälper omställningsgrupper att analysera vad som går bra, men också identifiera områden som skulle kunna utvecklas för att göra gruppen mer effektiv. Vi vill direkt förtydliga att enkäten inte är ett prov som ni kan klara eller inte klara. Ett av enkätens viktigaste syften är faktiskt att samla gruppen och ge er en chans att reflektera över vad ni har åstadkommit under året som har gått. Det här kan vara en väldigt kraftfull upplevelse eftersom många av oss sällan stannar upp, utan har en tendens att hela tiden fokusera på nästa spännande omställningsprojekt.

Inititativ Nod Country
Woodbridge
England United Kingdom
Woodinville
United States United States
Woodstock
United States Canada
Wooster Area Transition
United States United States
Worcester
England United Kingdom
Worcester Massachusetts
United States United States
Worthing
England United Kingdom
www.circularvienna.org
No Hub Austria
Xóm Bắc Cầu – Cultural Space
No Hub
Yamhill
United States United States
Yarmouth Transition
United States United States
Ypsilanti (Transition Ypsilanti)
United States United States

Displaying 1021-1032 of 1032 queried Initiatives