beta Not logged in | Login

Alla Höör Ihop

  • Hub: Sweden
  • Topics: Culture & Society, Food & drink, Knowledge & learning

Vi vill skapa en ny struktur, en ekonomisk och social struktur som istället för att förlita sig på pengar grundar sig på människors naturliga talanger och kunskaper. Genom att starta upp olika lokala projekt som ska tillgodose invånarna med det de behöver får alla möjlighet att både bidra och få tillgång. Planen är att alla som vill vara med bidrar lite av sin tid, vi tänker 3 timmar per vecka, till något av projekten. De som bidrar får sedan tillbaka ifrån projekten, antingen kostnadsfritt eller med rabatt.

Det viktiga är att inse att det arbete vi gör, gör vi inte för oss själva utan för helheten. Vi arbetar med varandra och för varandra. Det skapar en starkare gemenskap och större trygghet i bygden.

Vårt första projekt kommer vara det vi kallar för Mittpunkten, en plats för gemenskap och möten. Där kommer finnas en second hand-butik, ett kafé och en reparationsverkstad. Där kommer anordnas workshops grundat på medlemmarnas intressen och kunskaper, där kommer finnas fika, och där kommer pratas om hållbarhet och överkonsumtion. Här kommer idéer kunna sås, och gro. Nya initiativ kommer gynnas här!