beta Not logged in | Login

Hub: Netherlands

  • Status: Unknown

In Nederland hebben we een landelijke kerngroep Transition Towns Nederland. De kerngroep vergadert ongeveer zeven keer per jaar samen met het bestuur in kerngroepbijeenkomsten. In de kerngroep zitten afgevaardigden van de lokale Transition Town initiatieven zonder last en ruggespraak. Allemaal mensen die hun steentje bijdragen in hun eigen lokale TT-groep en vanuit die ervaring samen de kerngroep vormen. Binnen het kerngroepoverleg worden beslissingen genomen op basis van het sociocratisch model.

Initiatives

Initiative Country
Transitie Castricum
Netherlands
Olst in Transitie
Netherlands
Haarlem
Netherlands
Project Willekleurig
Netherlands
Nijmegen TransitieStad
Netherlands
Deventer
Netherlands