Not logged in | Sign In
beta

Hub: Netherlands

Unknown

In Nederland hebben we een landelijke kerngroep Transition Towns Nederland. De kerngroep vergadert ongeveer zeven keer per jaar samen met het bestuur in kerngroepbijeenkomsten. In de kerngroep zitten afgevaardigden van de lokale Transition Town initiatieven zonder last en ruggespraak. Allemaal mensen die hun steentje bijdragen in hun eigen lokale TT-groep en vanuit die ervaring samen de kerngroep vormen. Binnen het kerngroepoverleg worden beslissingen genomen op basis van het sociocratisch model.